เรโนลต์-นิสสัน-มิตซูบิชิ แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่
เรโนลต์-นิสสัน-มิตซูบิชิ แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่
1 เมษายนเป็นต้นไป เตรียมพบกับการหลอมรวมครั้งใหม่เพื่อยกระดับการประสานงานในส่วนสำคัญๆ ตามแผนงานระยะกลาง Alliance 2022

เรโนลต์ นิสสัน และมิตซูบิชิ ประกาศว่า ทางบริษัทได้พบกับกลุ่มตัวแทนพนักงานในโครงการหลอมรวมความร่วมมือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

Carlos Ghosn ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มพันธมิตร Alliance กล่าวว่า "เราขอประกาศแต่งตั้งทีมงาน Alliance ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการหลอมรวมขั้นต่อไป ทั้งนี้ การใช้มาตรการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น จะส่งผลให้ทางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากการผนึกกำลังมากกว่า 1 หมื่นล้านยูโรต่อปีเมื่อสิ้นสุดแผนงาน Alliance 2022 หรือพุ่งขึ้นสองเท่าจากระดับ 5 พันล้านยูโรในปี 2016"

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทสมาชิกกลุ่ม Alliance ขณะที่ทั้งสามบริษัทยังคงดำเนินงานอย่างอิสระและมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ผู้บริหาร 9 ท่านต่อไปนี้จะรายงานตรงต่อคุณ Carlos Ghosn ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม Alliance

Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance Executive Vice President, Engineering

ฝ่ายนี้จะดูแลกิจกรรมทางวิศวกรรมทั้งหมด โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะทุ่มเทนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันคู่แข่ง พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้ทัดเทียม ผ่านการตัดสินใจร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและความย้อนแย้ง นอกจากนั้นยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมผ่านการร่วมกันกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) กระบวนการ ระเบียบวิธี มาตรฐาน และเครื่องมือต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Engineering ที่นำโดย Tsuyoshi Yamaguchi

- Gaspar Gascon, Deputy Alliance Executive Vice President, Engineering
- Takao Asami, Alliance Senior Vice President, Research and Advanced Engineering
- Philippe Brunet, Alliance Senior Vice President, Powertrain and EV Engineering
- Christian Steyer, Alliance Senior Vice President, Product Development 1
- Kunio Nakaguro, Alliance Senior Vice President, Product Development 2
- Alexandre Corjon, Alliance Global Vice President, EE and systems Engineering
- Karim Mikkiche, Alliance Global Vice President, Transformation and Performance Office
- Hiroshi Nagaoka, Alliance Global Vice President, Customer Performance and CAE / Test Engineering
- Akihiro Otomo, Alliance Global Vice President, Platform and Vehicle Component Engineering

John Martin, Alliance Executive Vice President, Manufacturing, Production Engineering and Supply Chain Management (SCM)

ฝ่ายนี้จะดูแลในเรื่องการผลิต วิศวกรรมการผลิต และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยจะสนับสนุนการทำงานอย่างสอดประสานผ่านการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การใช้ทรัพยากรของกลุ่ม Alliance ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุงการจัดการรายจ่ายฝ่ายทุนและกระบวนการผลิตของบริษัทสมาชิกกลุ่ม Alliance

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Manufacturing, Production Engineering and Supply Chain Management ที่นำโดย John Martin

- Jose Vicente de Los Mozos, Deputy Alliance Executive Vice President, Manufacturing and Supply Chain Management Operations 1
- Hideyuki Sakamoto, Deputy Alliance Executive Vice President, Manufacturing and Supply Chain Management Operations 2
- Jun Seki, Alliance Senior Vice President, Production Engineering
- Mark Sutcliffe, Alliance Senior Vice President, Supply Chain Management and Industrial Strategy
- Colin Lawther, Alliance Regional Senior Vice President, MFG Transition TQM, PMO, TdC

Veronique Sarlat Depotte, Alliance Executive Vice President, Purchasing and Alliance Purchasing Organization Chairman and Managing Director

ฝ่ายนี้จะดูแลเรื่องการจัดซื้อของบริษัทสมาชิกกลุ่ม Alliance โดยจะรับผิดชอบในส่วนของการคัดเลือกและการจัดการอุปทานของกลุ่ม โดยจะใช้ประโยชน์จากการเติบโตและปริมาณการผลิตของซัพพลายเออร์ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของแต่ละบริษัทในกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มและปฎิบัติตามความคิดเห็นโดยรวม (OaO) ตลอดจนบุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Alliance Purchasing Organization ที่นำโดย Veronique Sarlat Depotte

- Shohei Yamazaki, Alliance Global Vice President, Purchasing and Deputy Managing Director of Alliance Purchasing Organization
- Yukihiro Hattori, Alliance Global Vice President, Purchasing and Deputy Managing Director of Alliance Purchasing Organization

Christian Vandenhende, Alliance Executive Vice President, Quality and Total Customer Satisfaction (TCS)

ฝ่ายนี้มีหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ด้านคุณภาพ โดยจะแนะนำมาตรการที่เอื้อต่อกระบวนการรับประกันคุณภาพในโครงการต่างๆที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรรมของกลุ่ม Alliance เพื่อปรับปรุงความคิดเห็นโดยรวม (OaO) ในทุกตลาด ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ลดความเสี่ยงและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ผ่านการร่วมกันกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) กระบวนการ ระเบียบวิธี มาตรฐาน เครื่องมือ และการตรวจสอบต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Quality and TCS ที่นำโดย Christian Vandenhende

- Arnaud Bouthenet, Alliance Global Vice President, Quality and TCS Strategy
- Hidenobu Miyagi, Alliance Global Director, Quality and TCS Audits

Kent O ' Hara, Alliance Senior Vice President, Aftersales

ฝ่ายนี้มีหน้าที่สนับสนุนการใช้งานระบบจัดการข้อมูลร่วมกัน แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดด้านลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการประหยัดขนาดของการขนส่ง สินค้าคงคลัง และการจัดซื้อ นอกจากนี้ บริษัทสมาชิกกลุ่ม Alliance ยังมุ่งยกระดับความร่วมมือและการทำงานอย่างสอดประสานในส่วนของกิจกรรมหลังการขาย เช่น การจัดหาอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการตรวจสภาพรถ ตามแผนงาน Alliance 2022

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Aftersales ที่นำโดย Kent O'Hara

- Hakan Dogu, Alliance Global Vice President and Deputy Managing Director, Aftersales
- Pietro Berardi, Alliance Regional Vice President, All Parts

Hadi Zablit, Alliance Senior Vice President, Business Development

ฝ่ายนี้จะเน้นในส่วนของกิจกรรมในอนาคตและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Common Module Family A-segment, การสร้างความร่วมมือกับบริษัทรับจ้างผลิต (OEM), การพัฒนา Alliance Connected Vehicles and Mobility Services, การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่กับการวางแผนผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งกองทุน Alliance Ventures นอกจากนั้นยังมีการหลอมรวมกิจกรรมอื่นๆเข้าด้วยกัน เช่น การจัดการสารสนเทศ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล ไปจนถึงประสบการณ์ของลูกค้า

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะเข้าร่วมทีม Business Development ที่นำโดย Hadi Zablit

- Ogi Redzic, Alliance Senior Vice President, Connected Vehicles and Mobility Services
- Gerard Detourbet, Alliance Global Vice President, Breakthrough Innovations
- Jacques Verdonck, Alliance Global Vice President, Cooperation with Daimler Group and OEMs Partnerships
- Francois Dossa, Alliance Global Director, Alliance Ventures
- Nils Saclier, Alliance Global Director, Product and Technology Planning

Arun Bajaj, Alliance Senior Vice President, Talent

ฝ่ายนี้รับผิดชอบในส่วนของการค้นหา ดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเป็นผู้นำ เพื่อผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบทั่วทุกบริษัทสมาชิกกลุ่ม Alliance

Ashwani Gupta, Alliance Senior Vice President, Renault-Nissan-Mitsubishi LCV Business

ฝ่ายนี้จะเน้นยกระดับความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก (LCV) พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของเรโนลต์ นิสสัน และมิตซูบิชิ การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดประสานเพราะมีหน่วยธุรกิจเดียว ขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแบรนด์ให้มีความโดดเด่น มีการพัฒนาและการผลิตข้ามภาคส่วน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและลดต้นทุน

Arnaud Deboeuf, Alliance Senior Vice President, CEO Office

ฝ่ายนี้รับผิดชอบในส่วนของการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือภายในกลุ่ม เพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละบริษัท โดยมี Alliance Operation Committee และ Alliance Strategic Committee ทำหน้าที่บริหารและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ผลักดันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการทำงานอย่างสอดประสานในส่วนอื่นๆ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการหลอมรวมในภาคส่วนใหม่ๆด้วย

สามารถอ่านประวัติของผู้บริหารได้ที่เว็บไซต์เรโนลต์-นิสสัน-มิตซูบิชิ
https://www.alliance-2022.com/executives/

เกี่ยวกับเรโนลต์-นิสสัน-มิตซูบิชิ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างบริษัทเรโนลต์, นิสสัน มอเตอร์ และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ถือเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดและบรรลุผลสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางกลุ่มมียอดขายรถรวมกันมากกว่า 10.6 ล้านคันในเกือบ 200 ประเทศในปี 2017 แต่ละบริษัทต่างให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือและการทำงานอย่างสอดประสานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้นยังมีการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับค่ายรถอื่นๆ เช่น เดมเลอร์จากเยอรมนี และตงฟงจากจีน เป็นต้น กลุ่มพันธมิตรนี้เป็นผู้นำด้านยานยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยมีแผนเปิดตัวรถยนต์ราคาย่อมเยาหลายรุ่นที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

http://www.alliance-2022.com
http://www.media.renault.com
http://www.nissan-newsroom.com
http://www.mitsubishi-motors.com/en/newsrelease/
https://www.alliance-2022.com/news/alliance-leadership-appointments-to-accelerate-synergies/


โลโก้ - http://mma.prnewswire.com/media/556610/Renault_Nissan_Mitsubishi_Logo.jpg
โพสโดย : IQML
15 มี.ค. 2561 - เวลา 16:23 น.
 • • เพื่อสังคมที่มีความสุข ไม่ควรตั้งกระทู้ ที่ยั่วยุก่อให้เกิดความ ขัดแย้งขึ้นทางสังคม
 • • การโพสต์ ข้อความใดๆ บนเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้โพสต์ ทางเว็บไซต์เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ
 • • ทางเว็บไซต์ CarZoneService.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ กระทู้ที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • ท่านสามารถติชม รวมถึงแจ้งข้อมูลกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ในส่วนของ contact หรือ คลิ๊กที่นี่
 • ทีมงาน CarZoneService.com
ข้อความ :
ชื่อ :
รหัสตรวจสอบ :
 
 • ชื่อ :
 • อีเมล์ :
 • เบอร์โทร :
 • ประเภท :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • ปี :
 • สี :
AndrewMig1

ต้องการหารถ OLDSMOBILE สีครีม
คุณเลือกดูประกาศขายรถยนต์จากสิ่งใดก่อน
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
ข้อติชม/แจ้งข้อผิดพลาดเว็บไซต์